OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Diprobase

-
D07CC01 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III) + antybiotyki
krem -
- rej. 07867

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 50 g
ID: 21
OTC bez recepty
05909990786718
1 dyspenser 500 g
ID: 46984
OTC bez recepty
05909990786725
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.