OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 20899
Rp na receptę
05909990782543
28 tabl.
ID: 54
Rp na receptę
05909990782512
56 tabl.
ID: 55
Rp na receptę
05909990782529
56 tabl. (56 x 1)
ID: 31950
Rp na receptę
05909990430178
98 tabl.
ID: 56
Rp na receptę
05909990782536
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.