OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Filgrastim Hexal

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 30 mln j.m./0,5 ml (60 mln j.m./ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122162
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 46180
Rpz recepty specjalne
05909990683307
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122163
Rpz recepty specjalne
3 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 46181
Rpz recepty specjalne
05909990683338
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122164
Rpz recepty specjalne
5 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 46387
Rpz recepty specjalne
05909990683345
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 122165
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 48680
Rpz recepty specjalne
05909990683352
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.