OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


FANHDI

Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
B02BD06 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml; 500 j.m. + 60 j.m./ml; 600 j.m.
- rej. 07836

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 46091
Lz lecznictwo zamknięte
05909990783618
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.