OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abaktal

Pefloxacinum
J01MA03 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - fluorochinolony
roztwór do infuzji 80 mg/ml
- rej. 00618

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 5 ml
ID: 346
Lz lecznictwo zamknięte
05909990061815
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.