OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acard

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 75 mg
- rej. 06725

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 360
OTC bez recepty
05909990672516
60 tabl.
ID: 362
OTC bez recepty
05909990672523
90 szt.
ID: 122786
OTC bez recepty
05900257101237
120 szt.
ID: 122787
OTC bez recepty
05900257101244
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.