OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ACC mini

Acetylcysteinum
R05CB01 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
proszek do sporządzania roztworu 100 mg/sasz.
- rej. 03315

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz. 3 g
ID: 363
OTC bez recepty
05909990331512
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.