OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acenol

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
tabletki 300 mg
- rej. 01402

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 394
OTC bez recepty
05909990140213
20 tabl.
ID: 23904
OTC bez recepty
05909990140237
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.