OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acifungin forte

Preparat złożony

roztwór na skórę -
- rej. 02390

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 417
OTC bez recepty
05909990239016
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.