OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Actilyse 10

Alteplasum
B01AD02 Leki zmniejszające krzepliwość - enzymy
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg
- rej. 06884

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
ID: 437
Lz lecznictwo zamknięte
05909990688418
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.