OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vaminolact

Preparat złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 06553

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 10488
Lz lecznictwo zamknięte
05909990655311
1 butelka 500 ml
ID: 10489
Lz lecznictwo zamknięte
05909990655328
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.