OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Actilyse 50

Alteplasum
B01AD02 Leki zmniejszające krzepliwość - enzymy
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
- rej. 00248

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + rozp. 50 ml
ID: 439
Lz lecznictwo zamknięte
05909990024810
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.