OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adavin

Nicergolinum
C04AE02 Leki rozszerzjące naczynia obwodowe - alkaloidów sporyszu
tabletki drażowane 10 mg
- rej. 01724

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 457
Rp na receptę
05909990172412
50 tabl.
ID: 458
Rp na receptę
05909990172429
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.