OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Addamel N

Roztwór pierwiastków śladowych
B05XA31 Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 02718

Opakowanie handloweWydawanie
20 amp. 10 ml
ID: 14457
Lz lecznictwo zamknięte
05909990271818
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.