OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adriblastina R.D.

Doxorubicini hydrochloridum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
- rej. 02356

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp. rozp.
ID: 14323
Lz lecznictwo zamknięte
05909990235612
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.