OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adriblastina R.D.

Doxorubicini hydrochloridum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg
- rej. 02357

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 45454
Lz lecznictwo zamknięte
05909990235711
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.