OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aethylum chloratum Filofarm

Ethylis chloridum
N01BX01 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - różne
aerozol 70 g
- rej. 02106

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 70 g
ID: 522
Rp na receptę
05909990210619
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.