OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aflegan

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml
- rej. 06563

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 48483
Rp na receptę
05909990656318
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.