OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afrin

Oxymetazolini hydrochloridum
R01AA05 Preparaty udrażniajace nos - sympatykomimetyki proste
aerozol do nosa, roztwór 500 mcg/ml
- rej. 01212

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 528
OTC bez recepty
05909990121212
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.