OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agapurin

Pentoxifyllinum
C04AD03 Leki rozszerzjące naczynia obwodowe - pochodne puryn
tabletki drażowane 100 mg
- rej. 02347

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 530
Rp na receptę
05909990234714
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.