OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alcaine

Proxymetacaini hydrochloridum
S01HA04 Leki okulistyczne - znieczulające miejscowo
krople do oczu, roztwór 5 mg/ml
- rej. 03491

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 ml
ID: 593
Rp na receptę
05909990349111
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.