OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alexan

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
- rej. 06640

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 42743
Lz lecznictwo zamknięte
05909990640188
10 fiol. 5 ml
ID: 610
Lz lecznictwo zamknięte
05909990664016
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.