OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alexan

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
roztwór do infuzji 50 mg/ml
- rej. 01812

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 614
Lz lecznictwo zamknięte
05909990181216
1 fiol. 20 ml
ID: 14186
Lz lecznictwo zamknięte
05909990181223
1 fiol. 40 ml
ID: 34635
Lz lecznictwo zamknięte
05909990624935
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.