OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alka-Seltzer

Acidum acetylsalicylicum
N02BA01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - kwas salicylowy i jego pochodne
tabletki musujące 324 mg
- rej. 01927

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 631
OTC bez recepty
05909990192717
6 tabl.
ID: 17484
OTC bez recepty
05909990192748
10 tabl.
ID: 633
OTC bez recepty
05909990192724
40 tabl.
ID: 48402
OTC bez recepty
05909990192731
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.