OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alkeran

Melphalanum
L01AA03 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
tabletki powlekane 2 mg
- rej. 02835

Opakowanie handloweWydawanie
25 tabl.
ID: 634
Rp na receptę
05909990283514
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.