OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tysabri

Natalizumabum
L04AA23 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 15 ml
ID: 28742
Rpz recepty specjalne
05909990084333
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.