OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Allergovit

Alergoidy pyłków roślin
V01AA Wyciągi alergenów odczulających
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia początkowego: stężenie A - 1000 TU/ml, stężenie B - 10 000 TU/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: stężenie B - 10 000 TU/ml
- rej. 00013

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw: 1 fiol. 3 ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego
ID: 637
Rp na receptę
05909990001323
1 zestaw: 2 fiol. 3 ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego
ID: 46761
Rp na receptę
05909990001316
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.