OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alugastrin

Dihydroxyaluminii natrii carbonas
A02AB04 Środki przeciw nadkwasocie - preparaty glinu
tabletki do rozgryzania i żucia 340 mg
- rej. 02920

Opakowanie handloweWydawanie
10 szt. (1 x 10)
ID: 129521
OTC bez recepty
05902020314707
20 tabl.
ID: 46113
OTC bez recepty
05909990292035
40 tabl.
ID: 46114
OTC bez recepty
05909990292042
60 tabl.
ID: 105862
OTC bez recepty
05909991202675
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.