OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alugastrin

Dihydroxyaluminii natrii carbonas
A02AB04 Środki przeciw nadkwasocie - preparaty glinu
zawiesina doustna 1,02 g/15 ml
- rej. 02579

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 46129
OTC bez recepty
05909990257911
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.