OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alutard SQ

Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
V01AA03 Wyciągi alergenów odczulających
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
- rej. 03594

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego
ID: 14802
Rp na receptę
05909990359424
1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego
ID: 47173
Rp na receptę
05909990359417
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.