OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ambrohexal

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml
- rej. 03418

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2 ml
ID: 705
Rp na receptę
05909990341818
20 amp. 2 ml
ID: 706
Rp na receptę
05909990341825
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.