OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ambrosol Teva

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 15 mg/5 ml
- rej. 03454

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 712
OTC bez recepty
05909990345410
1 butelka 200 ml
ID: 42040
OTC bez recepty
05909990086603
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.