OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminomel 10 E

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji
- rej. 02618

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 48429
Lz lecznictwo zamknięte
05909990261819
1 butelka 1000 ml
ID: 13397
Lz lecznictwo zamknięte
05909990261826
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.