OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminomel 12,5 E

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji
- rej. 02619

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 48430
Lz lecznictwo zamknięte
05909990261918
1 butelka 1000 ml
ID: 13400
Lz lecznictwo zamknięte
05909990261925
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.