OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminoplasmal 15% E

Produkt złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji
- rej. 06597

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 760
Lz lecznictwo zamknięte
05909990659715
1 butelka 1000 ml
ID: 48409
Lz lecznictwo zamknięte
05909990659722
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.