OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amol

Produkt złożony
A09A (A09A?)-
płyn doustny, płyn na skórę -
- rej. 00064

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 800
OTC bez recepty
05909990006410
1 butelka 150 ml
ID: 802
OTC bez recepty
05909990006427
1 butelka 250 ml
ID: 803
OTC bez recepty
05909990006434
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.