OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ampicillin TZF

Ampicillinum
J01CA01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
- rej. 03430

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 817
Rp na receptę
05909990343010
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.