OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anafranil SR 75

Clomipramini hydrochloridum
N06AA04 Leki przeciwdepresyjne - nieselektywne inhibitory ponownego wychwytu monoamin
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 75 mg
- rej. 02951

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 845
Rp na receptę
05909990295111
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.