OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ancotil

Flucitosinum
J02AX01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - różne
roztwór do infuzji 10 mg/ml
- rej. 03357

Opakowanie handloweWydawanie
5 butelek 250 ml
ID: 46118
Lz lecznictwo zamknięte
05909990335718
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.