OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anexate

Flumazenilum
V03AB25 Antidota
roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/ml
- rej. 00962

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 881
Lz lecznictwo zamknięte
05909990096213
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.