OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Antithrombin III NF Shire

Antithrombinum III humanum densatum
B01AB02 Leki zmniejszające krzepliwość - heparyna i pochodne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml; 500 j.m.
- rej. 03024

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. liof. + rozp. 10 ml + zestaw do sporz. roztw. i podania
ID: 20818
Lz lecznictwo zamknięte
05909990302413
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.