OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aphtin

Natrii tetraboras

roztwór do stosowania w jamie ustnej 200 mg/g
- rej. 02590

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 g
ID: 47643
OTC bez recepty
05909990259014
1 butelka 20 g
ID: 13382
OTC bez recepty
05909990259021
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.