OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apitussic

Sulfogaiacolum
R05CA09 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - wykrztuśne
syrop 52 mg/5 ml
- rej. 00499

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 991
OTC bez recepty
05909990049912
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.