OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aqua pro injectione Polpharma

Aqua pro iniectione
V07AB Roztwory płuczące, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki
rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
- rej. 02482

Opakowanie handloweWydawanie
100 amp. 5 ml
ID: 1092
Rp na receptę
05909990248230
100 amp. 10 ml
ID: 1094
Rp na receptę
05909990248247
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.