OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arduan

Pipecuronii bromidum
M03AC06 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 mg
- rej. 01167

Opakowanie handloweWydawanie
25 fiol. proszku + 25 amp. rozp.
ID: 1115
Lz lecznictwo zamknięte
05909990116713
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.