OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Argol Essenza Balsamica

Preparat ziołowy

płyn doustny, do sporządzania inhalacji parowej i na skórę -
- rej. 06648

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 8 ml
ID: 47647
OTC bez recepty
05909990664849
1 butelka 18 ml
ID: 1126
OTC bez recepty
05909990664856
1 butelka 50 ml
ID: 47645
OTC bez recepty
05909990615544
1 butelka 75 ml
ID: 34303
OTC bez recepty
05909990615551
1 butelka 100 ml
ID: 1130
OTC bez recepty
05909990664832
1 butelka 200 ml
ID: 34304
OTC bez recepty
05909990615568
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.