OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aspirin Cardio

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki powlekane 100 mg
- rej. 06841

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 50153
OTC bez recepty
05909990700363
30 tabl.
ID: 44028
OTC bez recepty
05909990684113
50 tabl.
ID: 25789
OTC bez recepty
05909990684144
60 tabl.
ID: 1565
OTC bez recepty
05909990684120
90 tabl.
ID: 1566
OTC bez recepty
05909990684137
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.