OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atarax

Hydroxyzini hydrochloridum
N05BB01 Układ nerwowy - leki psychotropowe anksjolityki - pochodne difenylometanu
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 02940

Opakowanie handloweWydawanie
25 tabl.
ID: 1587
Rp na receptę
05909990294015
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.