OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atenolol Sanofi 25

Atenololum
C07AB03 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki 25 mg
- rej. 03706

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 1602
Rp na receptę
05909990370610
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.