OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atrovent

Ipratropii bromidum
R03BB01 Leki przeciwastmatyczne wziewne - antycholinergiczne
roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml
- rej. 03221

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 1618
Rp na receptę
05909990322114
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.